Dobro došli na OROOK blog: od inženjera, za inženjere!

Analiza i vizuelizacija podataka u tehnologiji digitalnih blizanaca

Novi naslov na OROOK blogu nastavak je prethodnog teksta autora Predraga Jovanovića za TeamCAD, Smeštanje i dostupnost podataka modela digitalnih blizanca. U novom tekstu obrađuje se povezana, jednako važna tema: dalje procesuiranje podataka u modelu digitalnih blizanaca.

Kao i do sada, celovit članak možete pročitati na sajtu kompanije TeamCAD.

***

Bez obzira na način na koji su podaci generisani, da li tokom BIM projektnog procesa ili pomoću senzora i IoT (eng. Internet of Things), nameće se pitanje kako analizirati te podatke, zatim ih vizuelizovati i učiniti dostupnim svim zainteresovanim učesnicima u projektu u bilo kom momentu tokom svih faza projekta, ali i tokom životnog ciklusa izgrađenog građevinskog objekta.

Stoga ću u današnjem tekstu veoma intenzivno razmatrati BIM projektni proces, tehnologiju digitalnih blizanaca, Cloud i Autodesk Forge platforme i projektna okruženja, pa ću ove pojmove definisati na samom početku teksta:


– BIM je projektni proces koji se oslanja na 3D model bogat podacima, koji služi kao polazna tačka za projektovanje unutar disciplina, kao i za multidisciplinarnu saradnju u svim ugovorenim fazama projekta. Takođe, može se reći da je BIM tehnologija polazna tačka svakog modela digitalnog blizanca i da je zapravo osnova za transformaciju BIM modela u model digitalnog blizanca.

– Tehnologija digitalnih blizanaca je tehnologija koja se oslanja na digitalnu repliku fizičkih podataka, procesa, sistema i predstavlja digitalnu simulaciju stvarnosti, koja može biti korišćena u različite svrhe.

– Cloud je tehnologija koja se oslanja na spoljne servere kojima se pristupa putem interneta, a koji mogu sadržati različite formate modela, baza podataka i softvere za obradu i analizu podataka i slično. Ključna prednost Cloud tehnologije u odnosu na tradicionalni pristup smeštanja podataka na interne servere je u tome što se u Cloud može smestiti enormna količina podataka i što su podaci u Cloud-u dostupni svim učesnicima u projektu na način na koji je to dogovoreno i regulisano protokolom o pristupu podacima između različitih učesnika u projektu. U građevinskoj industriji, Cloud rešenja omogućavaju kontinuitet primene BIM tehnologije i tehnologije digitalnih blizanaca, od konceptualnog rešenja i svih narednih faza projekta sve do izgradnje, a zatim i tokom održavanja izgrađenog građevinskog objekta tokom celog njegovog životnog ciklusa.

 Autodesk Forge je platforma na bazi web servis aplikacija, koja omogućava integraciju SaaS (eng. Software as a Service) rešenja (Fusion Team, BIM 360, itd.) u radni tok korisnika i/ili ugradnju neke od komponenti korišćenih u ovim Autodesk rešenjima korisnika za web aplikacije ili aplikacije za tablete i pametne telefone.

(….)

Analiza i vizuelizacija podataka

Bez obzira na koji način su generisani podaci u BIM modelu ili u modelu digitalnog blizanca, da li tokom BIM projektnog procesa ili različitim merenjima putem senzora i korišćenjem IoT da bi se sakupljeni podaci smestili u BIM model ili model digitalnog blizanca, verujem da je svaki čitalac teksta svestan da se njihova analiza i vizuelizacija mogu smatrati ključnim alatom koji nam omogućava da ostvarimo značajne uštede.

Jednako je moguće ostvariti uštede kako u BIM projektnom procesu, tako i u scenariju kada želimo optimizovati ekonomske i ekološke aspekte eksploatacije izgrađenog građevinskog objekta.


Međutim, Cloud i Autodesk Forge platforme nam ne omogućavaju maksimalnu optimizaciju samo u industrijama u kojima smo navikli da viđamo BIM i tehnologiju digitalnih blizanaca, kao što su auto i avio industrija, brodogradnja, građevinska industrija, biomehanika itd. Cloud bazirani modeli i Autodesk Forge platforma omogućavaju nam da, pored desktop aplikacija, možemo vršiti analizu i vizuelizaciju podataka u samom Cloud projektnom okruženju, ali i na Autodesk Forge platformi.


Kada želimo analizirati i vizuelizovati podatke u BIM modelu ili modelu digitalnog blizanca, možemo koristiti zaista puno alata i pristupa, međutim u današnjem tekstu fokusiraću se na najefikasnije i najčešće korišćene metode analize i vizuelizacije podataka sa potencijalno najširom primenom u različitim oblastima.

U nastavku teksta takođe ću se osvrnuti kako na desktop rešenja, tako i na Cloud rešenja koja omogućavaju efikasnu analizu i vizuelizaciju podataka BIM modela ili modela digitalnog blizanca. A za sam kraj teksta, obradiću Autodesk Forge, kao platformu u kojoj je zaista sve moguće.

Radite u građevinarstvu i autor ste stručnih tekstova za koje smatrate da bi kolegama bili korisni? Pošaljite nam primere svojih tekstova na community@orook.net!

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *