Tender na OROOK: Centar za upravljanje projektima

Kako smo za potrebe tendera za CPM rešili ključne pozicije u samo 72 sata? Saznajte više u kratkoj studiji slučaja koju smo Vam pripremili.

Tender na OROOK: Centar za upravljanje projektima Opširnije