Obuka: Upravljanje projektima u građevinarstvu

Dr Miloš Knežević biće Vaš mentor na putu ka ovladavanju veštinama upravljanja projektima. Prijave za preuzimanje snimaka traju do 15. maja.

Obuka: Upravljanje projektima u građevinarstvu Opširnije