Dobro došli na OROOK blog: od inženjera, za inženjere!

Uloga ljudskih resursa u građevinskoj kompaniji: Dobar HR je pola zdravlja

Građevinska industrija trenutno prolazi kroz značajne promene. Širom sveta primećuje se pomak od tradicionalnih praksi ka inovativnijim i efikasnijim načinima rada, što je dovelo do toga da kompanije traže nove načine implementiranja HR tehnologija.

Međutim, pre svih noviteta stoji osnovno pitanje. Koja je uloga ljudskih resursa u jednoj građevinskoj kompaniji?

U građevinarstvu, kao i u svakoj industriji, osoblje ljudskih resursa bavi se zadacima vezanim za zapošljavanje i upravljanje. Međutim, kada je reč o građevinskoj industriji, pojedine građevinske kompanije uopšte nemaju HR sektor ili makar i jednog zaposlenog HR stručnjaka te time zanemaruju svoj ključni resurs – ljude. Tržište nažalost to više ne oprašta.

Takođe, sprovođenje i praćenje politike ljudskih resursa je često mnogo teže nego u drugim oblastima. Zbog same prirode delatnosti HR profesionalci suočavaju se sa mnogim izazovima, pa je temeljno razumevanje regrutovanja, obuke i specifičnih dužnosti od suštinskog značaja za održavanje visokog nivoa funkcionisanja ovog sektora u Vašoj kompaniji.

U nastavku slede neke od krucijalnih uloga.

Regrutacija i zapošljavanje

Građevinski projekti su veoma raznovrsni, a HR jedan je od ključnih faktora u pronalaženju kvalifikovanih radnika. Kao rezultat toga, zapošljavanje, posebno kod mlađih generacija, može predstavljati veći izazov nego u drugim industrijama. Ako uzmemo u obzir da u građevinskoj kompaniji često postoji veliki promet na godišnjem nivou, ali i to da odlazak zaposlenog firmu košta 1-3 bruto plate, ključno je da ovaj sektor ostane na vrhu zapošljavanja novih radnika. 

Tradicionalni pristup zapošljavanja kompanijama često oduzima previše vremena. Neke organizacije se u tom slučaju odlučuju da potraže pomoć HR stručnjaka ili headhunter-a.  Osnovni problemi ovakvog tipa angažovanja leže u tome da su HR agencije često skupe, a nemaju ni reprezentativnu bazu kandidata iz struke niti dovoljno znanja iz industrije kojem bi odgovorili na specifične zahteve kompanije.

Međutim, bez obzira na to što se kompanije uvek mogu osloniti na specijalizovane platforme poput OROOK-a koji objedinjuje i dovoljno veliku bazu kandidata i stručno znanje i u isti mah štedi resurse koje biste inače potrošili na formulisanje oglasa, dobijanje prijava, rangiranje i selekciju kandidata, HR tim na prvom mestu mora imati jasnu sliku kandidata koji dovodi u svoj tim, da li njegove/njene veštine odgovaraju poziciji, kako se u odnosu na svoj profil uklapa u već postojeći tim.

Održavanje obuka i razvoj trening sekcija

OROOK izveštaj (2021, n=700 inženjera) rangira nedostatak mogućnosti za učenje i razvoj kao drugo najvažnije pitanje na radnom mestu (posle finansijske nadoknade).

HR igra posebno važnu ulogu u kreiranju planova obuke, njenom praćenju i osiguravanju da svaki zaposleni ima znanje i veštine potrebne da dobro obavlja svoj posao. Neke od specifičnih dužnosti mogu uključivati: Kreiranje politike i procedura obuke, planiranje i sprovođenje obuke o bezbednosti na radu, praćenje licenci i sertifikata, organizovanje online webinara, radionica, i drugih edukativnih skupova.

Sve ove aktivnosti nepovratno utiču na uspeh poslovanja i status Vaše kompanije, jer će samo kompanija koja pruža svojim zaposlenima priliku za napredak uvek biti prepoznata kao lider u krugovima inženjera, arhitekata i drugih profesionalaca.

Važno je spomenuti i prisustvo novih, digitalnih tehnologija. Sa razvojem istih na tržištu, razvijaće se i kompanije i zaposleni koji će morati da nauče kako da koriste ovu tehnologiju da bi ostali relevantni u industriji. Kompanija koja ide “u korak sa vremenom” je kompanija u kojoj pojedinac može da stekne nova znanja i ista implementira u okviru firme.

Kao što vidimo, građevinarstvo je sektor koji zahteva stalnu obuku i razvoj zaposlenih. Kompanije sa većim brojem zaposlenih svom HR timu mogu olakšati posao i predložiti OROOK kurseve i obuke. Od obuke o evropskim standardima i regulativama na polju gradnje, preko obuke o uslovima ugovaranja u međunarodnim okvirima do MS Project obuka, zasigurno je da ćete pronaći sve što je jednoj kompaniji, ali i profesionalcima potrebno za unapređenje znanja i veština.

Predviđanje i upravljanje projektima

Mnogi aspekti građevinske industrije su zasnovani na projektima, od ideje do realizacije. Jedna od odgovornosti HR-a je da pomogne u koordinaciji detalja svakog projekta – potreba za radnom snagom, odgovarajućim alatima, postavljanjem vremenskih rokova i podele odgovornosti. To uključuje blisku saradnju i komunikaciju sa projektnim menadžerima i izvođačima radova.  Vremenski rokovi projekta su uvek direktno vezani za troškove. Ukoliko se rokovi dobro isplaniraju i ispoštuju, to može pomoći u kontroli budžeta HR sektora Vaše kompanije. Podela odgovornosti, dobro planiranje i efikasna komunikacija su kamen temeljac svakog efikasnog HR tima u građevinskoj kompaniji.

Zadržavanje zaposlenih i negovanje kulture zajedništva

Zbog prirode građevinske industrije, koja ima tendenciju da radi od projekta do projekta, stručnjacima za ljudske resurse zadržavanje zaposlenih može predstavljati veći izazov nego u većini drugih industrija. Fluktuacija zaposlenih u građevinskim kompanijama se na globalnom nivou za 2021. godine kretala oko jako visokih 50%. Takav trend je uveliko stigao i kod nas. Ukoliko uzmemo u obzir i to da ostajanje u jednoj firmi čitav radni vek inženjeri danas smatraju za davno prošlo vreme, krucijalno je da Vaša kompanija isprati pojedinca u njegovom rastu i razvoju. Ona koja to ne uspe iskusiće vrtoglav pad na tržištu rada.

Politika ljudskih resursa za zadržavanje zaposlenih treba da se fokusira kako na finansijske kompenzacije, tako i na maločas spomenute trening sekcije i obuke. Jedan od ad hoc primera je da pokušate da kompaniju otvorite i prema mogućnosti “prekvalifikacija” unutar timova: dozvolite zaposlenom da sa polja projektovanja pređe u nadzor, ili odobrite prelazak iz nadzora u menadžment. Osluškujte svoje zaposlene i videćete kako će Vam profesionalci uzvratiti i bolje nego što možete da očekujete.

Negovanje zdravog radnog okruženja neminovno povlači sa sobom dve stvari. Prvo, u takvom okruženju veća je verovatnoća da će profesionalci imati bolje šanse za razvoj, time doprineti i razvoju Vaše kompanije. Drugo je činjenica da kompanije koje takvo okruženje pružaju, nose reputaciju mesta gde vrhunski talenti mogu da napreduju i da se osećaju poštovano.

Pitanje bezbednosti na radnom mestu

Svi smo upoznati sa činjenicom da kršenje bezbednosti koja dovodi do povreda na gradilištu mogu koštati kompanije ogromne svote novca. Upravo iz tog razloga postarajte se da su zaposleni upoznati sa sistemom zdravstvene zaštite. Pridržavajte se propisa, sa adekvatno razrađenim planom bezbednosti. U građevinarstvu, upravo je osoblje ljudskih resursa odgovorno za koordinaciju programa obuke i bezbednosti što povlači za sobom dobro razrađen sistem HR tehnologije koji im omogućava da ove propise sprovedu u delo i minimiziraju verovatnoću nesreća. Sektor ljudskih resursa u građevinskoj kompaniji je takođe odgovoran i za  pomaganje u izgradnji efikasne politike zdravlja na radu. Ovi aspekti su posebno značajni u građevinskoj industriji, gde su bezbednost i zdravlje na radu zaposlenih imperativ!

Plate, beneficije i nadoknade

Građevinarstvo je fizički veoma zahtevna industrija. I dok zaposleni u ostalim sektorima prioritet daju projektima i njihovom završavanju, HR sektor bi trebao da ima taj  “ljudski dodir”. Razumevanje i ponuda sveobuhvatnih paketa beneficija pomaže kompanijama da zaposle i zadrže kvalifikovane radnike. Prednosti koje bi građevinski radnici u Srbiji, ali i u svetu, trebalo da imaju uključuju: zdravstveno osiguranje, osiguranje života, plaćeno bolovanje, plaćene praznike i odmore. Ova osnovna prava kompanije u Srbiji, pa čak i negde u svetu, imaju tendenciju da se zanemare. Neka Vaša kompanija bude primer i ogledalo kako treba postupati na tržištu! Ako brinete o zaposlenima na ovaj način i oni će biti tu da Vašoj kompaniji osiguraju napredak na važnim projektima. To je osnova čvrstog upravljanja ljudskim resursima u građevinarstvu.

Zaključak 

Kao što smo imali prilike da vidimo, uloga ljudskih resursa u građevinskoj kompaniji je ključna. Prvo, oni se bave zapošljavanjem, obukom i integracijom zaposlenih. Drugo, HR tim je sastavni deo upravljanja projektima, i pomaže u kreiranju budžetskih planova. Treće, sektor ljudskih resursa formuliše i sprovodi politiku za dobrobit poslovanja koja uključuje adekvatan sistem zdravstvene zaštite, pakete beneficija i negovanje kulture zajedništva. 

Praćenje najboljih praksi za privlačenje, razvoj, nagrađivanje i zadržavanje kvalifikovanih radnika je najsigurniji način na koji HR tim može pomoći Vašoj kompaniji da se istakne. Sa snažnim i agilnim sektorom ljudskih resursa, građevinske kompanije i pojedinci unutar njih imaju potencijal da zaista napreduju!Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *