Dobro došli na OROOK blog: od inženjera, za inženjere!

ImmoGC Navigator: Dugo iščekivana inovacija na tržištu nekretnina

Trgovina nekretninama je proces koji investitore i kupce suprotstavlja brojnim izazovima, od kojih su mnogi postali posebno naglašeni u okolnostima nastalim kao posledica trenutne zdravstvene krize.

Sa Vladimirom Rakićem, Operations Manager-om kompanije Globe Consulting, razgovaramo o potrebama investitora i kupaca, kao i o inovativnom rešenju koje je kompanija osmislila kao odgovor na sve izazove sa kojima se tržište nekretnina danas susreće.

Na koji način Globe Consulting pristupa akterima na tržištu nekretnina?

Kada razmišljamo o najvažnijoj karici u lancu arhitektonsko-građevinske industrije, Globe Consulting na umu uvek ima kupce nekretnina, jer bi bez njih postojanje ove industrije bilo nemoguće. 

Zato smo prilikom osnivanja kompanije kao glavni putokaz i smernicu odredili potrebe i očekivanja potencijalnih kupaca. Shodno tome, u radu uvek pokušavamo da se stavimo u “njihove cipele” i  njihovim očima sagledamo probleme sa kojima se susreću.

Istovremeno, uočili smo i potrebe investitora za smanjenjem prodajnih troškova, kao i za što efektnijom prodajom nekretnina, pa smo pokušali da pomirimo ova dva naizgled suprotna sveta i  nađemo rešenje koje bi zadovoljilo obe strane.

Prema Vašem iskustvu, koji je najveći problem sa kojim se kupci i investitori susreću u trgovini nekretninama?

Iskustvo u dosadašnjem radu nam je nevosmisleno pokazalo da se većina ljudi ne snalazi sa čitanjem arhitektonskih planova, kao i da imaju velike teškoće u zamišljanju prostora. Ovo je najčešći uzrok velike neodlučnosti prilikom odabira odgovarajuće nekretnine, što otežava posao investitora da iste prodaju.

Stoga, naša polazna tačka bila je savladavanje veština vizualizacije, odnosno stvaranje virtualne realnosti pomoću fotorealističnih rendera, 360 panorama i virtualnih tura.

Osim samih stanova, u virtualnoj realnosti smo počeli da radimo i šire okruženje, sa ciljem da otklonimo česte nedoumice korisnika: gde će se buduća nekretnina tačno nalaziti u stambenom kompleksu, kakav će biti pogled sa terase, da li će biti okrenuta ka ulici ili nekoj drugoj strani, kakva će biti osunčanost i tome slično.

Ipak, to nam nije bilo dovoljno. Želeli smo da na najbolji mogući način povežemo virtualnu realnost sa očekivanjima koje kupci imaju u pogledu drugih karakteristika nekretnina kao što su cena, veličina (broj soba i površina), sprat i dostupnost. To je bio trenutak kada se rodila naša veb aplikacija ImmoGC Navigator.

Šta je ImmoGC Navigator i koje su prednosti korišćenja ove aplikacije?

ImmoGC Navigator je interaktivni prodajni alat koji kombinuje sve moderne tehnike prezentacije nekretnina i povezuje investitore sa kupcima i krajnjim korisnicima na način koji je do sada bio nezamisliv.

Aplikacija je prvenstveno zamišljena za novogradnju, ali smo je prilagodili i starijim nekretninama, kao i hotelima, tako da ovaj alat može upotrebiti svako ko prodaje ili iznajmljuje bilo koju vrstu nekretnine.

Prednosti koje ImmoGC Navigator nudi kupcima nekretnina su višestruke, posebno u poređenju sa zastarelim tehnikama prodaje nekretnina.

Aplikacija osigurava potpuno zadovoljstvo korisnika tako što neposredno omogućava doživljaj realnog prikaza buduće akvizicije. ImmoGC Navigator stvara virtualnu sliku nekretnine koja otklanja i najmanju mogućnost zabune potencijalnog kupca u pogledu rasporeda prostorija, uređenja prostora, mesta na kome će se nekretnina nalaziti i pogleda koji se sa nje pruža.

Aplikacija takođe pruža i mogućnost značajne uštede vremena kupca. Uz pomoć pretraživača koji se nalazi u osnovi ovog alata korisnik sa lakoćom može birati važne kriterijume koje nekretnina treba da ispuni. Nema potrebe za obilaskom desetina različitih lokacija i stanova: ImmoGC Navigator omogućava da se unapred i iz udobnosti trenutne lokacije sagleda svaki aspekt nekretnine.

Pomoću ovog alata, kupac nekretninu može lako odabrati vizuelnom, kao i numeričkom metodom iz bilo koje tačke na planeti. Kako veliki broj nekretnina u Srbiji kupuju stranci i naši državljani koji rade u inostranstvu, ovo je posebno važan aspekt.

Mogućnost kupovine nekretnina bez obilaska mnoštva lokacija postaje neophodnost u vremenu nepredvidljivih okolnosti izazvanih pandemijom virusa COVID-19. Dodatno, kako vremena kada su se stanovi kupovali na poverenje i na osnovu 2D crteža polako ali sigurno ostaju iza nas, udobnost razgledanja i akvizicije objekata “iz svoje fotelje” posebno je prijemčiva i mlađim generacijama, naviklim na kupovinu preko interneta. 

Korisnički interfejs aplikacije dizajniran je da bude vrlo jednostavan za navigaciju. Prilagođen je i testiran u saradnji sa korisnicima uzrasta od 7 do 77 godina koji manje ili više redovno koriste računar i internet.

Kakve pogodnosti od ove aplikacije mogu očekivati investitori i prodavci nekretnina?

Zbog nemogućnosti da jasno sagledaju kako će objekat i njegova okolina izgledati u konačnom obliku, kupovina nekretnina za veliki broj kupaca često predstavlja “mačku u džaku”.

ImmoGC Navigator omogućava stvaranje slike o nekretnini sa 99% preciznosti, čime ona dobija automatsku prednost u odnosu na konkuretne objekte. Ukoliko kupac treba da se odluči između nekretnine koja je prezentovana ovom aplikacijom i nekretnine koja je prikazana nekom drugom metodom, u 99% slučajeva će se odlučiti za ovu prvu.

Aplikacija ImmoGC Navigator znatno olakšava prodaju stanova i pre nego što budu izgrađeni: za izradu virtuelne ture koja se može ponuditi potencijalnim kupcima potrebno je samo idejno rešenje.

Korišćenjem ovog inovativnog alata dobijaju se veoma atraktivni rezultati koji u najboljem svetlu prikazuju datu nekretninu, ali i samog investitora. Postizanje “wow” efekta znatno pospešuje prodaju i zadovoljstvo kupca, stvarajući u njemu osećaj da je konkretna nekretnina baš ta za kojom je tragao.

Direktnom prodajom nekretnina uz pomoć ImmoGC Navigator aplikacije investitor štedi veliku količinu novca. Izrada kompletne aplikacije, uz dodatak osnovnog digitalnog marketinga i izradu sajta, košta višestruko manje od procenata koje uzimaju agencije za nekretnine.

Posebna pogodnost korišćenja našeg alata ogleda se i u osvajanju reklamnog prostora na internetu, koji kao dominantan medij u 21. veku ide ka tome da istisne sve druge metode prodaje. Aplikacija se može koristiti kao reklamni prostor za nekretnine koje se iznajmljuju, ali i za druge dobavljače i podizvođače, što predstavlja dodatnu zaradu za investitore.

ImmoGC Navigator znatno ubrzava proces prodaje, dok investitor štedi i time što izgrađena nekretnina ne stoji prazna. Prestiž i prepoznatljivost brenda koju investitor osvaja na tržištu korišćenjem aplikacije dodatno su ojačani mogućnošću kreiranja takozvanog showroom-a za prezentovanje nekretnina.

Gledano iz ugla agencija za prodaju nekretnina, ImmoGC Navigator donosi višestruku uštedu u novcu i drugim resursima jer ukida neophodnost slanja agenata prodaje na desetine različitih lokacija dnevno. Bez odlaska na teren, agent pomoću aplikacije potencijalnog kupca može navesti na višestruko sužavanje liste poželjnih nekretnina, čime se značajno štedi vreme agenta i povećava efektivna iskorišćenost njegovog radnog sata.

Zašto je ulaganje u alat ImmoGC Navigator dobra odluka za investitore?

Početno ulaganje u aplikaciju investitorima donosi veliku uštedu u konačnom zbiru troškova, značajno uvećanje konačne zarade, kao i jačanje reputacije na tržištu.

Lična preporuka je najbolja reklama: kada su zadovoljstvo kupaca i ponos zbog kupljene nekretnine dovedeni su do maksimuma, znatno se povećavaju šanse da korisnik doživljeno iskustvo podeli sa prijateljima i saradnicima, što veoma pozitivno utiče na dalju prodaju i buduće projekte investitora.

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *