Dobro došli na OROOK blog: od inženjera, za inženjere!

Buildcon: Optimizacija kao glavni zadatak digitalnog gradilišta

Digitalizacijia kao pokretač opšteg tehnološkog razvoja veoma utiče na opštu sliku današnje gradnje i poslovanja. Tehnologija oblikuje svet, to je sigurno, ali polje građevinarstva još uvek nastoji da iznađe sistem koji obezbeđuje tehničko-tehnološku platformu većeg nivoa automatizacije i digitalizacije.

Tome u prilog ide činjenica da ovo polje industrije u velikoj meri još uvek zavisi od manuelnog rada. Ne samo što krajnje tačke procesa izgradnje podrazumevaju ručni rad, već je i koordinacija dodatno usporena jer nedostaje automatizovan sistem rada i prenosa informacija.

Međutim, intenzivna digitalizacija uveliko osvaja i građevinsku industriju. Naročit pomak učinjen je u domenu prikupljanja i obrade podataka, koordinacije, statistike i evaluacije gradnje. Budžet, rokovi, dinamika gradnje, optimum radne snage kao resursa, sve su to činioci kojima treba upravljati racionalno. Optimizacija postaje ključna reč i bitan alat u procesu digitalizacije gradilišta.

Grafički prikaz tendencija rasta vrednosti naprednih tehnologija u izgradnji objekata, za period od 2015 do 2025. godine.

Digitalizacija i pametni alati na gradilištu: Budućnost koju živimo

Novi digitalni sistemi i tehnologije evidentno i svakodnevno napreduju. Skoro da ne postoji polje nauke i industrije koje nije zahvaćeno nekom vrstom inovativnog tehnološkog rešenja, počev od načina poslovanja i saradnje, pa sve do mobilnih aplikacija kojima s lakoćom vršimo kontrolu i praćenje.

Pametna rešenja ne odnose se samo na način rada neke kompanije, već se i procesi poslovanja dešavaju u pametnim objektima visokog nivoa automatizacije.

Svaki segment današnjice zahvaćen je digitalizacijom. Urbane sredine, ali i svaku građenu sredinu oblikuju digitalni uticaji. Stoga, možemo zaključiti da se pametni objekti danas grade pametnim alatima i da digitalizacija gradilišta jeste i mora biti prvi korak na putu do efikasne gradnje visokog stepena optimizacije.

Upotreba novih softverskih rešenja je tendencija koju slede mnogi u građevinskoj industriji, a većina iz ovog sektora priznaje da će rado preduzimati korake koji vode uvođenju digitalizacije na gradilišta.

Spremnost građevinara da ulažu u tehnologiju:
Oko 32% predviđa značajnija ulaganja u digitalizaciju, oko 50% najavljuje da neće biti promena u dosadašnjim ulaganjima, dok 18% planira da smanji izdatke u ovom polju.

Reč je, naravno, o načinima razmene podataka i kontrole svih operacija koje nosi tok izgradnje objekta ili neke infrastrukture. Ono što će sigurno dodatno ohrabriti mnoge učesnike iz građevinskog sektora koji su tek na putu uvođenja novih tehnoloških rešenja (ili su već delimično sproveli ovakve pakete unapređenja) jeste lakoća korišćenja, vizuelna preglednost i jednostavan pristup svim neophodnim alatima.

Softver za praćenje gradilišta kao funkcionalan alat, ali i dodatna prednost u slučaju postojanja BIM sistema

Jedan od najpopularnijih i brzorastućih modela kompleksnog nivoa praćenja projekata i njihove izgradnje svakako je BIM (Building Information Modeling).

Efikasnost BIM sistema je, pored parametarskog modelovanja i automatske grafičke reprezentacije objekta, u standardizaciji rada sa sistemom upravljanja projektom u svim fazama kako projektne dokumentacije, izvođenja, tako i budućeg održavanja.

Kada je reč o sistemskom praćenju projekata i svim njihovim funkcionalnim elementima, BIM je odlično rešenje za veliku količinu radnji koje se u planiranom vremenu procesuiraju. Veliki pomak učinjen je i programima koji su se razvili za polje praćenja i organizacije gradnje sa funkcijama koordinacije resursa i troškova.

Kada postoji BIM kao platforma, program za praćenje gradilišta predstavlja veoma koristan funkcionalni dodatak, jer se informacije prikupljene sa gradilišta šalju u glavnu bazu, kada BIM stvara realnu (trenutnu) sliku objekta, ali i sliku onih operacija koje je neophodno preduzeti u narednim fazama.

Administrator BIM programa može lako uneti sve neophodne vrednosti i tako u svakom trenutku imati sliku nivoa realizacije objekta.

Šefovi gradilišta i poslovođe svoje izveštaje često nisu u mogućnosti da šalju odmah, već ih šalju naknadno. Iz ovog razloga, projektni biroi informacije o stanju sa gradilišta ne dobijaju pravovremeno, kao ni investitori informacije o realizaciji.

Takođe, slanje izveštaja ima svoju problematiku. Korespodencija se obično sastoji od više pisanih ili vizuelnih formi u različitim elektronskim oblicima (dwg fajlovi, word dokumenti, mail prepiska, mesindžeri za fotografije, i slično). Dakle, u cirkulaciji je često veliki broj fajlova kojima se pristupa pojedinačno.

Softver za praćenje gradilišta objedinjuje sve navedene formate dokumenata i vrši automatsku razmenu podataka, prati i o promenama obaveštava sve učesnike i ukazuje na kritične pozicije uzimajući vreme, budžet i predmer radova kao glavne parametre. Pošto su prikupljeni svi neophodni podaci sa gradilišta, administrator BIM programa može lako uneti sve neophodne vrednosti i tako u svakom trenutku imati sliku nivoa realizacije objekta.

Isti tako, odstupanja od projekta su veoma česta, pa je program za praćenje veoma poželjan za projekat izvedenog stanja, jer se na jednostavan način evidentiraju izvedene izmene bez naknadnog izlaska na teren.

Interaktivna razmena podataka

Pouzdanost razmene podataka i dobra interna i eksterna komunikacija naročito su značajni na relaciji projektant-izvođač. Mobilne verzije programa za praćenje gradilišta znatno doprinose jednostavnosti unapređenja procesa razmene podataka između timova, jer se ona vrši u realnom vremenu.

Ako govorimo o optimizaciji kao ključnom faktoru, onda su baze podataka sa istorijom gradnje veoma bitni stožeri informacija, dok su vrednosti na liniji gradilište-operativa-menadžment-projektovanje dragocena statistika za svaki naredni projekat. Ovakav način prikupljanja i evaluacije podataka postaje ključ optimizacije u procesu planiranja i realizacije gradnje.

Pregled najtraženijih funkcija kada su u pitanju softveri za praćenje i organizaciju građenja.

Najtraženija softverska rešenja su ona koja omogućavaju praćenje projekta sa jasanim uvidom u troškove i budžet. Presudni kriterijum prilikom kupovine programa je jednostavnost košćenja: mnoge kompanije ovaj aspekt često tretiraju i kao važniji od funkcionalnosti.

Buildon je idealan alat za sve građevinske kompanije koje žele da maksimalno optimizuju organizaciju i menadžment na gradilištu. Korišćenje ovog naprednog softvera znatno olakšava držanje svih troškova pod kontrolom, dok su procesi prikupljanja i obrade podataka veoma jednostavni.

Autor teksta: Nevena Hever, Mast. inž. arh.
Dizajner hidrotehničkih instalacija @BWK ENGINEERS
CEO @INNEA DESIGN STUDIO 

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *