Dobro došli na OROOK blog: od inženjera, za inženjere!

Kako napisati CV za uspešnu karijeru u građevinarstvu?

Iskusni i pouzdani inženjeri traženi su i visoko cenjeni na tržištu rada, kako u Srbiji tako i u inostranstvu. Ipak, posedovanje odgovarajuće stručne spreme i iskustva, iako su neophodni, nisu i jedini uslovi za dobijanje željenog posla u struci.

Način na koji se kao profesionalac predstavljate na internetu jedan je od važnih aspekata razvoja karijere u građevinarstvu. Uz to, “jaka” poslovna biografija i upečatljivo motivaciono pismo predstavljaju nezamenljiva sredstva da se izdvojite iz mase i inspirišete regrutere da na razgovor pozovu baš Vas.

Zašto je važno da uložite trud u izradu CV-ja?

Curriculum Vitae i propratno pismo danas predstavljaju apsolutni minimum poslovne prezentacije u procesu zapošljavanja. Bez njih ne može ni zamisliti prijavljivanje na bilo koji posao, bez obzira na deo sveta i industriju.

Ako se ne posvetite izradi poslovne biografije, to regruterima može sugerisati da ne vodite računa o tome kako se predstavljate i niste u toku sa zahtevima savremenog tržišta rada.

Zato se od Vas očekuje da ova dokumenta priložite i u poslednjem koraku registracije na OROOK platformi, pre nego što započnete pretragu poslova koji se nude.

Kako pripremiti kvalitetnu biografiju kao inženjer?

Termini poslovna biografija, CV i rezime se u regionu najčešće upotrebljavaju sinonimno, iako među njima postoje izvesne razlike.

Ipak, ovo ne treba da Vas brine. Za zapošljavanje u velikom broju industrija, uključujući i građevinarstvo, sasvim je u redu da dokument koji prikazuje Vaše obrazovanje, iskustvo i veštine nazovete bilo kojim od ova tri naziva.

Kvalitetna poslovna biografija inženjera treba da sadrži:
 • Ime i prezime kandidata, kao i kontakt podatke;
 • Kratak, jasan i ubedljiv uvodni pasus sa najznačajnijim poslovnim uspesima;
 • Segment u kome se navode obrazovanje, kvalifikacije i licence;
 • Spisak veština kojima ste do sada ovladali (takozvani hard i soft skills);
 • Pregled radnog iskustva na relevantnim pozicijama u dosadašnjem radu.

Profesionalni rezimei treba da budu pregledni i estetski prijemčivi. Srećom, to ne znači da morate da se razumete u dizajn, niti da svoj CV treba da “ukrašavate” da bi bio privlačan.

Kao inženjer koji gradi karijeru, fokusirajte se na čitkost i jasnost. Prigodne obrasce koje možete adaptirati prema svojim potrebama možete pronaći na sajtovima kao što su MicrosoftCanva i Zety.

Uvod i veštine: ključni elementi biografije inženjera

Kako bi utvrdili da li ste kandidat koji odgovara propozicijama oglasa, regruteri će pažljivo pregledati segmente koji govore o Vašem obrazovanju i prethodnom radnom iskustvu.

Ipak, ne zaboravite da uvodni pasus i spisak veština mogu da Vas prikažu kao inženjera koji se ističe među desetinama (ili čak stotinama) kandidata koji poseduju isto ili slično obrazovanje i iskustvo.

Uvodni pasus sročite u jednoj, a najviše dve do tri rečenice. Ovaj segment treba da u najkraćim crtama predstavi ko ste i šta možete da ponudite kompaniji.

U uvodu je posebno važno navesti najznačajnije poslovne uspehe ostvarene u dosadašnjem radu. Najbolji primeri su oni koji se mogu kvantifikovati: vrednost i kvadratura projekata, uštede postignute na određenom projektu, broj ljudi koje ste vodili u timovima i slično.

Spisak veština treba da sadrži i jasno razdvaja hard skills (poznavanje softvera i alata, kao i veštine vezane za rad u industriji) i soft skills (veštine koje ispoljavate kao pojedinac i deo tima).

Potrudite se da ključne reči koje koristite u ova dva segmenta biografije ne budu uveliko ustaljeni termini koje regruteri viđaju već decenijama. Umesto “izvikanih” veština i osobina, poslužite se rečima koje slikovito objašnjavaju šta sve možete da ponudite.

Umesto ovakvog uvoda:
Iskusan inženjer mašinstva sa dobrim organizacionim i komunikacionim veštinama, spreman na individualan, kao i timski rad.

Veštine: upravljanje vremenom, izvršavanje zadataka u datim rokovima, SOLIDWORKS, komunikacija, timski igrač.
Probajte ovo:
Odgovoran, fleksibilan master inženjer mašinstva sa licencom 330 i 7 godina iskustva na na HVAC projektima od 50,000 m2 i više, vrednosti preko 10,000,000 EUR.

Rad na računaru: AutoCAD, SOLIDWORKS, MS Excel, MS Word, MS Powerpoint.

Lične veštine: produktivnost, kritičko razmišljanje, usmerenost na rešavanje problema, pregovaranje, aktivno slušanje.
Fotografija kao deo rezimea: dobra praksa ili potencijalni problem?

Debata vezana za postavljanje fotografije u profesionalnu biografiju aktivna je već dugi niz godina.

Postoji solidna argumentacija koja ide u prilog ovoj praksi, kao i nekoliko dobrih razloga koji su protiv nje, te ne postoji jasno definiasno pravilo koje treba pratiti kada je u pitanju ovaj deo rezimea.

Razlozi zašto fotografiju možete uključiti u CV:

 • Fotografija personalizuje Vašu prijavu i lakše je povezati ime i lik kandidata;
 • Postojanje slike sprečava probleme vezane za utvrđivanje identiteta;
 • Regruteri Vašu sliku svakako mogu videti na LinkedIn-u i društvenim mrežama.

Razlozi zašto fotografija može biti problem:

 • Bez slike u rezimeu ne možete biti diskriminisani na osnovu izgleda;
 • Fotografija može privući previše pažnje, umesto sadržaja CV-ja;
 • Postavljanje slike zauzima dragocen prostor koji treba optimalno iskoristiti.

Kako napisati motivaciono pismo koje osvaja?

Vremena kada se isto, generičko motivaciono pismo moglo prosleđivati na brojne konkurse na posao daleko su iza nas. Danas se od kandidata očekuje drugačiji pristup, koji se ogleda u istraživanju kompanije za koju se interesujete i obrazlaganju zašto želite da radite baš za njih.

Ako možete, saznajte ime osobe koja se bavi zapošljavanjima u firmi za čiji se posao prijavljujete i obratite joj se lično, imenom i prezimenom.

Motivaciono pismo treba da se sastoji iz sledećih delova:
 • Odgovarajući pozdrav;
 • Kratak uvodni deo;
 • Tekst glavnog dela pisma;
 • Zaključni pasus i prikladan pozdrav.
Anatomija uspešnog propratnog pisma

Uvodni deo obraćanja ne morate otvoriti svojim imenom i prezimenom. Regruteri će ga svakako saznati iz potpisa pisma, kao i Vašeg CV-ja. Umesto toga, iskažite entuzijazam sa kojim se prijavljujete za konkretnu poziciju (obavezno pomenite njen naziv i ime kompanije).

Glavni deo motivacionog pisma ispunite primerima: zašto je Vaše iskustvo relevantno i vredno razmatranja za konkretnu poziciju?

Umesto da se predstavite kao još jedan od kandidata kojima baš treba posao, postavite se kao odgovoran i prijatan saradnik koji ume i želi da doprinese.

Ukoliko ne znate kako da počnete i šta da napišete u glavnom delu pisma, dobro pročitajte tekst oglasa nekoliko puta. Koristite informacije koje su u njemu date i odgovorite na navedene zahteve.

Završni deo pisma zaokružuje rečeno odgovarajućim pozdravom i Vašim potpisom, ispod koga treba navesti mesto i datum.

Umesto pasivnog “Nadam se Vašem odgovoru“, isprobajte ubedljivije alternative, poput:

Ukoliko se odlučite da me pozovete na razgovor, biće mi zadovoljstvo da detaljnije predstavim svoje veštine i kvalifikacije. Za sva dodatna pitanja, možete mi se obratiti na broj telefona / email.”

Na šta obratiti pažnju pre slanja prijave?

Kada su Vaš CV i propratno pismo spremni, prosledite ih poslodavcu na način na koji je u oglasu naznačeno.

Pre nego što kliknete na dugme pošalji, proverite da li su CV i motivaciono pismo čitki, jasni i bez grešaka u kucanju. Ako se za posao prijavljujete putem imejla, u naslovu obavezno navedite ime pozicije za koju se interesujete.

Ako se za posao prijavljujete putem OROOK platforme, imajte na umu da regruteri najpre upoređuju kvalifikacije različitih kandidata pregledanjem njihovih profila, a zatim iščitavaju pojedinačne biografije radi detaljnijeg uvida u njihovo iskustvo. Zato je pored redovnog ažuriranja profila ključno da redovno ažurirate i svoju biografiju i motivaciono pismo.

Među najskorijim unapređenjima OROOK platforme nalazi se i mogućnost dodavanja fajlova poput diploma, sertifikata i portfolija. Iskoristite priliku da uključivanjem dokumenata koji svedoče o Vašim profesionalnim postignućima privučete pažnju poslodavaca i istaknete se u poređenju sa ostalim kandidatima. 

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *