Dobro došli na OROOK blog: od inženjera, za inženjere!

Obuka: Upravljanje projektima u građevinarstvu

NAZIV OBUKE: Upravljanje projektima u građevinarstvu
MESTO ODRŽAVANJA: po Vašem izboru
FORMAT: 4 video snimka predavanja od po 3 sata (ukupno 12 sati)
VREME: da preuzmete snimke predavanja, prijavite se do 15.05.2021.

Cilj kursa

Cilj obuke je unapređenje znanja i veština polaznika u oblasti upravljanja projektima u građevinarstvu, sa posebnim naglaskom na alate koje treba primenjivati u pojedinim fazama kako bi se obezbedila uspešna realizacija i sprečila pojava problema.

Učesnici kursa: viši i srednji menadžment građevinskih preduzeća (iz oblasti upravljanja investicijama, projektovanja, izvođenja), kao i stručnjaci različitog profila angažovani i zainteresovani za oblast realizacije investicionih projekata u građevinarstvu.

Metod i način rada: izlaganje predavača po temama i praktične vežbe.

Nakon prijave i uplate, za edukaciju će polazniku biti obezbeđeni:
✔️ video materijal: snimci predavanja (4 snimka u trajanju od po 3 sata);
✔️ radni materijal u elektronskoj formi;
✔️ sertifikat o pohađanju kursa.

Struktura kursa

Prvi deo obuke: SPECIFIČNOSTI UPRAVLJANJA PROJEKTIMA (1h)

Definicija, specifičnosti, podela građevinskih projekata i učesnici u njihovoj realizaciji.

Drugi deo obuke: FAZE U REALIZACIJI PROJEKATA (11h)

2.1  Koncipiranje projekata: osnovne aktivnosti u fazi koncipiranja (2h)
(definisanje cilja projekta, prethodna situacija opravdanosti)
2.2  Faza projektovanja: nivoi projektovanja (2h)
(studija opravdanosti, faze i vrste projektne dokumentacije)
2.3  Faze izvođenja radova i probne proizvodnje (3h)
(suštinska uloga i povezanost različitih oblasti upravljanja projektom u očuvanju ciljeva projekta, alati za kontrolu realizacije po najvažnijim oblastima)
2.4  Ugovaranje (4 sata)
(uloga, značaj i strategija, specifičnosti ugovaranja sa ključnim učesnicima projekta: projektant, inženjer/nadzor, izvođač).

O predavaču:

Dr Miloš Knežević, dipl. inž. građ. je redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Studije na Građevinskom fakultetu u Podgorici završio je 1992. godine. Magistrirao je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu 2001. godine, a doktorirao 2005. godine na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Dodatne informacije:

Cena programa za individualne prijave iznosi 5.000 dinara za Srbiju, odnosno 40 evra za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru.

Za više informacija o eventualnim pogodnostima možete se javiti na sekulovicana69@gmail.com. 

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *