Dobro došli na OROOK blog: od inženjera, za inženjere!

OROOK obuke za inženjere – korak napred u karijeri 

Graditi karijeru i biti konkurentan u građevinskoj industriji danas zahteva više od završenog fakulteta i radnog iskustva. Ukoliko pogledate oglase za posao i šta se od kandidata očekuje, jasno je da je neophodno biti u korak sa tehnologijom, zakonskom regulativom, novim materijalima i praksom. Jednostavnije rečeno važno je da se stalno usavršavate i radite na sebi. Da primenjujete aktuelni koncept celoživotnog učenja i napredovanja.

Tome služe različite obuke za inženjere, predavanja i treninzi. Zahvaljujući njima možete da steknete nove veštine, nadogradite znanje, razmenite iskustva i ostvarite saradnju sa kolegama iz različitih oblasti građevinske struke.

Imajući to na umu, na OROOK platformi omogućili smo vam da na jednom mestu pronađete obuke za inženjere iz aktuelnih stručnih oblasti. To su obuke koje će vam pomoći da napravite sledeći korak u karijeri ili se istaknete na razgovoru za posao. U daljem tekstu saznajte detaljnije o kojim obukama je reč.

Obuke za inženjere su korak napred u karijeri i daljem usavršavanju

Orook obuke za inženjere

S obzirom da je OROOK platforma namenjena inženjerima, a napravljena od strane inženjera, poznate su nam potrebe i problemi građevinske industrije. OROOK omogućava savršen spoj kompanija i odgovarajućih kandidata u oblasti građevine. Ipak mnogo je više od platforme za pronalaženje posla ili pravog kandidata za posao. Kako bismo pomogli da kao inženjeri ispratite promene koje industrija sa sobom nosi i uspešno odgovorite na izazove sa kojima se srećete, a istovremeno osigurate svoju konkurentnost na tržištu, napravili smo OBOOKE

Zahvaljujući saradnji sa našim partnerima (relevantnim visokoškolskim institucijama i obrazovnim kompanijama) u mogućnosti smo da vam ponudimo obuke za inženjere iz oblasti neophodnih za uspešno poslovanje u oblasti građevine danas. Uz svaku obuku dobijate i odgovarajuće sertifikate kao dokaz o usavršavanju. Obuke koje možete naći na OROOK platformi namenjene su inženjerima sa različitim nivoima znanja u određenim oblastima. Dakle, možete naći odgovarajuće obuke bez obzira da li ste početnik ili ste na naprednom nivou u određenoj oblasti. 

OROOK obuke za inženjere pomažu u razvijanju ne samo inženjerskih veština, već i finih veština i komunikacije.

Orook obuke za inženjere – kategorije

Danas je građevinskim inženjerima neophodan niz veština poput komunikacije i poznavanje različitih softvera. Zato su i obuke za inženjere fokusirane na razvoj kako tih veština tako i praktičnih znanja iz različitih kategorija.

OROOK obuke za inženjere drže stručnjaci sa fakulteta iz celog regiona odnosno profesionalci sa dokazanim iskustvom u oblastima iz kojih drže obuke. One će vam omogućiti da se usavršavate i radite na sebi, kako biste mogli da razvijate svoju karijeru i postanete neko koga struka prepoznaje i ceni.

Na OROOK platformi obuhvatili smo oblasti iz kojih je neophodno posedovati znanje i veštine kako biste bili uspešan inženjer pa smo obuke za inženjere podelili u sledeće kategorije:

 • FIDIC
 • Softveri i BIM
 • Upravljanje projektima
 • Projektovanje
 • Standardi i zakonodavstvo
 • Proizvodi i tehnologija
 • Održivost i životna sredina
 • Soft skills iliti fine veštine.
Obuke za inženjere na OROOK platformi zu iz različitih oblasti.

Kako izgledaju obuke za inženjere na OROOK platformi

Živimo u vremenu digitalizacije i tehnološkog napretka u kojem mnoge stvari radimo lakše i brže. Oblast edukacije definitvno je iskoristila sve prednosti navedenog. Najpraktičnije od svega je što učenje možemo prilagoditi svojim mogućnostima i rasporedu. 

Svesni smo koliko je pozicija inženjera u građevinskoj industriji zahtevna i odgovorna. Kao i da je teško naći slobodno vreme. S druge strane jasno je koliko edukacije i usavršavanja doprinose razvoju veština i dalje karijere. 

Iz tog razloga većina obuka za inženjere na OROOK platformi je u video formatu odnosno online. Dakle možete im pristupiti kada i u vreme koje je vama najpogodnije i pratiti sadržaj tempom koji Vama odgovara. Postoje i obuke za inženjere koje se održavaju uživo, ali su mnogo ređe i uglavnom se drže u nekoliko termina godišnje. Za neke prijavljeni učesnici dobijaju i snimljeni materijal sa predavanja. 

Ukoliko ste zaintersovani za menadžerski razvoj karijere, nemojte da propustite obuke koje uskoro stižu na OROOK platformu, a namenjene su inženjerima koji imaju takve aspiracije. Za razliku od većine OROOK obuka, ove obuke će biti organizovane uživo, što daje mogućnost inženjerima da se povežu, ostvare kontakte i potencijalnu saradnju.

Obuke za inženjere uživo su ređe, ali imaju prednosti kao što su lakša povezanost sa predavačima i drugim učesnicima i razmena iskustav, kao i rešavanje i diskutovanje o problemima u realnom vremenu.

FIDIC obuke za inženjere

FIDIC obuke za inženjere su prilika da unapredite znanje i veštine u oblasti međunarodnih pravila i standarda ugovaranja. FIDIC modeli ugovora koriste se globalno kao međunarodni standard za građevinsku industriju na svim vrstama projekata. U Srbiji se sve više gradi velikih i složenih infrastrukturnih projekata. Ovi projekti su uglavnom sa stranim partnerima, pa se samim tim sve više ugovora radi po FIDIC-u.

FIDIC obukama OROOK organizuje sa partnerima. Na njima ćete naučiti kako da primenite i koristite FIDIC pravila kao alat za rešavanje problema u projektu. Kako da kao učesnik na projektu razumete i primenjujete prava i obaveze prema ugovoru, kao i procedure vezane za odobrenja, dodatne i nepredviđene radove, izmene na projektu i odštetne zahteve. FIDIC obuke za inženjere na OROOK-u kroz praktične primere pomažu da steknete uvid u to kako funkcionišu FIDIC ugovori.

Softver i BIM obuke za inženjere

Danas se u građevinskoj industriji koriste različite vrste softvera kao i BIM modeli (Building Information Modelling). To omogućava da se olakša i ubrza rad inženjera, ali i smanji mogućnost za greške. Zahvaljujući različitim programima na realizaciji projekata poboljšana je i olakšana komunikacija, koordinacija i saradnja. Omogućeno je realno planiranje i praćenje troškova i resursa. To sve dovodi do veće efikasnosti i kvalitetnijih rezultata. 

Iz tog razloga je danas poznavanje softvera poput AutoCAD, MS Project, Revit, Tower i sličnih, u zavisnosti od pozicije koju kao inženjer imate, obavezno. OROOK obuke za inženjere fokusirane su na najčešće korišćene softvere u građevinskoj industriji. Uz pomoć ovih obuka naučićete:

 • Kako da koristite softvere za projektovanje;
 • Kako da radite i primenjujete BIM modele;
 • Kako da koristite tehnologiju za komunikaciju i saradnju na projektu
 • Kako da uz pomoć softvera analizirate, planirate i pratite realizaciju građevinskih projekata .
Obuke za inženjere iz softvera neophodnih za rad

Obuke iz upravljanja projektima

Upravljanje projektima podrazumeva upravljanje svim aspektima projekta – vremenom, troškovima, kvalitetom, resursima, komunikacijom, rizicima. U suštini svodi se na umeće i primenu odgovarajućih znanja, veština, metoda i tehnika kako bi se uskladile sve aktivnosti i resursi potrebni da se projekat završi u roku, budžetu, bez finansijskih i pravnih problema. Podrazumeva se i na kvalitetan način. 

OROOK obuke za inženjere u oblasti upravljanja projektom podrazumevaju učenje kroz praktične primere i softvere. Nakon njih inženjeri imaju znanje o tome kako da se projekat uspešno realizuje kroz sve faze i cikluse – od ideje do realizacije i primopredaje. 

Obuke za inženjere iz upravljanja projektimapodrazumevaju upravljanje svim aspektima projekta - vremenom, novcem, resursima, ljudima.

Standardi i zakonodavstvo – Evrokod obuke za inženjere

Građevinski inženjeri moraju da budu upoznati sa propisima i standardima u oblasti građevine. Danas se Evrokod standardi primenjuju kod nas i naši standardi su usklađeni sa njima pa je neophodno poznavati ih. OROOK obuke za inženjere iz kategorije standardi i zakonodavstvo u suštini obuhvataju Evrokod obuke.

Evrokodovi su skup tehničkih propisa koji se koriste u građevinstvu za projektovanje i gradnju. Njima se definišu standardi za sigurnost, kvalitet i funkcionalnost građevinskih projekata. Koriste se kao osnova za projektovanje i izvođenje građevinskih radova. Evrokodovi su serija standarda koja uključuje AB konstrukcije, metalne konstrukcije, drvene konstrukcije, mehaniku tla, hidrauliku, i dr.

OROOK Evrokod obuke za inženjere pomažu Vam da steknete potrebna znanja i veštine za primenu Evrokod standarda.

Obuke za inženjere iz projektovanja

OROOK obuke za inženjere iz oblasti projektovanja su kursevi kroz koje predavači provode studente kroz proces projektovanja čitavih konstrukcija ili njihovih delova. Prolazi se sve od osnova, preko proračuna, istraživanja i analize, uključujući različite vrste uticaja, dimenzionisanje i kontrolu. Takođe je obuhvaćen i sadržaj propisa i standarda u oblasti projektovanja. Najveći deo obuka je vezan za Evrokod standarde i projektovanje po Evrokodu.

Obuke na OROOK platformi korak su napred za razvoj karijere

Proizvodi i tehnologija

Primena modernih tehnologija. Usavršavanje postojećih i stvaranje novih materijala i alata koji imaju inzvaredne karakteristike i olakšavaju izgradnju vodeći računa o životnoj sredini, dugotrajnosti i otpornosti. Da, građevinska industrija je industrija budućnosti. Kroz OROOK obuke za inženjere u oblasti proizvoda i tehnologija možete da naučite i budete deo iste. Kroz naše obuke možete da se upoznate sa novim tehnologijama, materijalima i mogućnostima i da se osposobite za korišćenje istih u stvaranju moderne i održive arhitekture.

Obuke za inženjere iz oblasti održivosti i životne sredine

Građevinska industrija je svakako jedna od industrija koja je u razvoju, a koja istovremeno ima ogroman negativan uticaj na životnu sredinu. Zato je i glavni cilj stvaranje građevinskih objekata po principima održivosti. 

Zahvaljujući tome minimizira se negativan uticaj objekata na životnu sredinu. To se postiže kroz poboljšanu efikasnost i umerenost u korišćenju materijala, energije, razvojnog prostora i ekosistema u celini. Obuke za inženjere u ovoj oblasti pomoći će vam da sagledate mogućnosti za održivu gradnju korišćenjem zelenih materijala i minimiziranjem uticaja koje aktivnosti tokom izgradnje i eksploatacije objekta imaju na svoje okruženje. 

Obuke za inženjere oflične su za razmenu iskustav sa drugima

Menadžment i soft skills

U građevinskoj industriji podrazumeva se da su neophodne inženjerska znanja i tehničke veštine. Ipak za uspešnu saradnju i razvoj karijere u današnjem okruženju morate razvijati i one druge upravljačke i fine veštine. Mislimo na upravljanje, komunikaciju, saradnju sa drugima, sposobnost da se nosite sa kritikama, da pregovarate, rešavate probleme. Da imate i kritičko razmišljanje, organizacione sposobnosti i umeće upravljanja vremenom. Kao i razne druge veštine koje vas mogu izdvojiti i u očima svojih kolega postaviti kao nekoga na koga se mogu osloniti.

U planu su i obuke iz novih metodologija i oblasti koje se u nekim drugim industrijama primenjuju već uveliko. Mislimo na metodologije koje daju rezultate efikasnijeg procesa rada, donošenja odluka i upravljanja svim izazovima poput SCRUM-a. Nemojte propustiti priliku da budete među prvima u industriji koji se prilagođavaju i usvajaju novine.

Ukratko, obuke za inženjere, treninzi i kursevi su važni za održavanje i nadograđivanje znanja, prilagođavanje novim izazovima, za razmenu iskustva, stalno usavršavanje i na kraju osiguravanje konkurentnosti na tržištu.

Zato na OBOOKE stranici pogledajte trenutno dostupne obuke za inženjere, izaberite oblast u kojoj želite da se usavršavate i počnite još danas da stičete nove veštine.

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *