Dobro došli na OROOK blog: od inženjera, za inženjere!

Osnove projektovanja konstrukcija: Evrokodovi 2 i 3

MESTO ODRŽAVANJA: po Vašem izboru
VREME: da preuzmete snimke predavanja, prijavite se do 15.06.

Poštovane koleginice i kolege,

Zadovoljstvo nam je da najavimo novi paket obuka koje se organizuju u saradnji sa konsultantskom kućom Ana Sekulović. U pitanju je pet programa koji pokrivaju:

1. [Evrokod 2, prvi deo]

Osnove projektovanja betonskih konstrukcija prema Evrokodu
EN 1992-1-1: Primeri proračuna AB elemenata, Proračun prethodno napregnutih elemenata.

2. [Evrokod 2, drugi deo] 

Osnove projektovanja betonskih konstrukcija prema Evrokodu
EN 1992-1-1: Primeri proračuna AB elemenata — Primeri: proračun mosta.

3. [Evrokod 3, prvi deo] 

Osnove projektovanja čeličnih konstrukcija prema Evrokodu
EN 1993-1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade.

4. [Evrokod 3,drugi deo]

Osnove projektovanja čeličnih konstrukcija prema Evrokodu
EN 1993-1-5: Puni limeni elementi;
Evrokodu EN 1993-1-8: Projektovanje veza.

5. [Evrokod 3, treći deo]

Osnove projektovanja čeličnih konstrukcija prema Evrokodu
EN 1993-1-3: Opšta pravila — dodatna pravila za hladno oblikovane elemente i limove;
EN 1993-1-7: Pune limene konstrukcije opterećene van ravni;
EN 1993-2: Čelični mostovi;
EN 1993-3-1: Tornjevi, jarboli i dimnjaci — tornjevi i jarboli:
EN 1993-6: Konstrukcije za nošenje kranova. 

Snimke za svaki od programa iz paketa obuka možete preuzeti po ceni od 2.500 dinara po obuci. Za sve obuke sa spiska, samo jednu od njih ili nekoliko (po sopstvenom izboru) možete se prijaviti putem linka:

Ciljna grupa ovog paketa kurseva su projektanti (građevinski i inženjeri arhitekture), izvođači, investitori–građevinske firme, kao i svi koji se bave planiranjem, projektovanjem, kalkulacijama i investicijama u visokogradnji i niskogradnji.

Metod rada na kursu:  izlaganje predavača po temama i praktični primeri iz prakse.


Obuka 1: Evrokod 2, prvi deo

Predmetni kurs je podeljen na dva dela:

1. PRIMERI PRORAČUNA AB ELEMENATA PO EVROKODU 2 (3 ČASA)
a) Detaljni primer proračuna ploče u skladu sa Evrokodom 0, Evrokodom 1 i Evrokodom 2;
b) Detaljni primer proračuna grede u skladu sa Evrokodom 0, Evrokodom 1 i Evrokodom 2;

2. PRETHODNO NAPREZANJE U SKLADU SA EVROKODOM 2 (3 ČASA)
a) Uvod u prethodno naprezanje — faze proračuna;
b) Skupljanje i tečenje betona i relaksacija čelika;
c) Sile prethodnog naprezanja i gubici;
d) Granično stanje upotrebljivosti;
e) Granično stanje nosivosti;
f) Proračun zona ankerovanja kablova.

Obuka 2: Evrokod 2, drugi deo

Predmetni kurs je podeljen na dva dela:

1. PRIMERI PRORAČUNA AB ELEMENATA PO EVROKODU 2 (3 ČASA)
a) Savijanje sa normalnom silom pritiska, dvostruko armirani preseci;
b) Torzija, istovremeno dejstvo smicanja i torzije 2;
c) Smicanje — proboj kod ploča;
d) Modeli sa pritisnutim štapovima i zategama — proračun kratkih elemenata i zgloba;
e) Modeli sa pritisnutim štapovima i zategama — proračun zidnog nosača;
f) Lokalno opterećene površine;
g) Stubovi — izvijanje — uticaji drugog reda;
h) Proračun temelja, proboj stuba kroz temelj.

2. PRORAČUN AB ELEMENATA PO EVROKODU 2 — MOST (3 ČASA)
a) Analiza opterećenja (stalno opterećenje, saobraćajno opterećenje, temperatura, vetar itd.) i kombinacije dejstava;
b) Prethodno naprezanje ploče — kontrola napona;
c) Proračun stubova, temelja i šipova;
d) Proračun oporaca;
e) Proračun ležišta i dilatacija.

Obuka 3: Evrokod 3, prvi deo

Predmetni kurs je podeljen na četiri dela

1. UVOD OSNOVNI KONCEPT EN 1993 (2 ČASA)
a) Struktura Evrokodova; Struktura EN 1993;
b) Osnovne karakteristike EN 1993 — razlike i sličnosti u odnosu na važeće propise, osnovni pojmovi, simboli i oznake;
c) Osnovni koncept Evrokodova; Izvod iz EN 1990 i EN 1991;
d) Osnove proračuna čeličnih konstrukcija po EN 1993, odnosno EN 1993-1-1;
e) Materijali;
f) Trajnost;

2. ANALIZA ČELIČNIH KONSTRUKCIJA (1 ČAS)
a) Modeliranje konstrukcije;
b) Metode analize;
c) Klasifikacija preseka;

3. GRANIČNA STANJA NOSIVOSTI (2,5 ČASA)
a) Nosivost poprečnih preseka;
b) Nosivost elemenata;

4. GRANIČNA STANJA UPOTREBLJIVOSTI ZA ZGRADE (POLA ČASA)
a) Vertikalni ugibi;
b) Horizontalna pomeranja;
c) Dinamički uticaji.

Obuka 4: Evrokod 3, drugi deo

Predmetni kurs je podeljen na dva dela:

1. PUNI LIMENI ELEMENTI (2 časa)
a) Shear lag efekat;
b) Izbočavanje usled normalnih napona;
c) Izbočavanje usled smicanja;
d) Nosivost na dejstvo poprečnih sila;
e) Ukućenja;


2. PROJEKTOVANJE VEZA (4 časa)
a) Opšte — proračunsko modeliranje i analiza, klasifikacija, parcijalni faktori; 
b) Spojevi mehaničkim spojnim sredstvima;
c) Zavareni spojevi;
d) Specifičnosti spojeva elemenata I/H preseka;
e) Specifičnosti spojeva elemenata šipljih preseka (CHS, SHS, RHS).

Obuka 5: Evrokod 3, treći deo

Predmetni kurs obuhvata sledeće celine:
1.  HLADNO OBLIKOVANI ELEMENTI I LIMOVI (1,5 ČAS)
2. PUNI LIMENI NOSAČI OPTEREĆENI VAN RAVNI (POLA ČASA)

3. MOSTOVI (1 ČAS)
4. TORNJEVI I JARBOLI (2 ČASA)
5. KONSTRUKCIJE ZA NOŠENJE KRANOVA (1 ČAS).


Predavači:

Dr Nikola Baša, dipl. inž. građ. je od oktobra 2005. godine angažovan na Građevinskom fakultetu u Podgorici kao honorarni saradnik u nastavi na više predmeta iz oblasti Betonskih konstrukcija. 

U naučnom smislu bavi se problemima nelinearnog ponašanja AB konstrukcija, dok mu je stručni rad uglavnom vezan za projektovanje AB konstrukcija. Kao projektant saradnik, a kasnije kao odgovorni projektant, učestvovao je u izradi projektne dokumentacije, stručnom nadzoru i izvođenju preko 100 novih građevinskih objekata, kao i sanaciji postojećih. 

Od 2012. godine angažovan je od strane Instituta za standardizaciju kao član ekspertskog tima zaduženog za izradu Evrokoda 1 i usvajanje nacionalnih aneksa u Crnoj Gori. Autor je više radova publikovanih u internacionalnim i domaćim časopisima, od kojih su dva sa SCI/SCIE liste.

Dr Baša je predavač angažovan na programima vezanim za Evrokod 2.


Dr Biljana Šćepanović, dipl. inž. građ. je vanredni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Kao stipendista Ministarstva nauke Crne Gore (INVO/HERIC projekat – nacionalna stipendijaza izvrsnost), tokom 2016 i 2017. godine završila je postdoktorske studije iz oblasti  čeličnih, aluminijumskih i drvenih konstrukcija na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Granadi.

Od 1996. godine zaposlena je na Univerzitetu Crne Gore, najpre kao saradnik, potom kao asistent, docent, a sada i kao vanredni profesor za oblast Čelične,  spregnute i drvene konstrukcije  na Građevinskom fakultetu i na nematičnim fakultetima.

Od 2013. godine je, kao rukovodilac i/ili član, uključena u rad većeg broja tela i timova sa zadatkom prevođenja evrokodova i izrade nacionalnih ankesa, izrade tehničkih smernica i zahteva za čelične, drvene i aluminijumske konstrukcije, kao i obuke inženjera za primenu Evrokodova.

Dr Šćepanović je kao predavač angažovana na programima vezanim za Evrokod 3.

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *