Dobro došli na OROOK blog: od inženjera, za inženjere!

Osnovni kurs Evrokod 8 sa primenom TOWER softvera

NAZIV OBUKE: Osnovni kurs: Analiza uticaja zemljotresa na konstrukcije u skladu sa Evrokodom 8 i primeri primene TOWER-a
MESTO ODRŽAVANJA: po Vašem izboru
VREME: da preuzmete snimke predavanja, prijavite se do 15.07.

Cilj kursa

Cilj obuke je da polaznicima (građevinskim inženjerima – projektantima, inženjerima arhitekture i izvođačima građevinskih radova) omogući bolje razumevanje i uvid u aseizmičko projektovanje i izvođenje građevinskih konstrukcija u skladu sa odredbama Evrokoda 8: Proračun seizmički otpornih konstrukcija – Deo 1: Opšta pravila, seizmička dejstva i pravila za zgrade (EN 1998-1:2004, Part 1, odn, SPRS EN 1998-1:2015), poglavlja 1-4.

Osnovni zahtevi koji su u EC8 usvojeni kao temeljni principi u projektovanju i izvođenju konstrukcija su zahtev da se u uslovima delovanja zemljotresa konstrukcije ne ruše, kao i zahtev da su oštećenja konstrukcija nastala tokom zemljotresa ograničena, što se proverava u okviru analiza graničnih stanja nosivosti (ULS), kao i graničnih stanja upotrebljivosti (SLS).

Učesnici kursa su projektanti: građevinski inženjeri i inženjeri arhitekture, kao i izvođači radova, investitori, građevinske firme i svi koji se bave planiranjem, projektovanjem, kalkulacijama i investicijama u građevinarstvu.

Metod i način rada: izlaganje predavača po temama i praktične vežbe.

Struktura kursa

Evrokod 8: prvi deo

Cilj prvog dela kursa je da polaznicima, građevinskim inženjerima – projektantima, inženjerima arhitekture i izvođačima građevinskih radova, omogući bolje razumevanje i uvid u aseizmičko projektovanje i izvođenje građevinskih konstrukcija u skladu sa odredbama Evrokoda 8: Proračun seizmički otpornih konstrukcija – Deo 1: Opšta pravila, seizmička dejstva i pravila za zgrade (EN 1998-1:2004, Part 1, odn, SPRS EN 1998-1:2015), poglavlja 1-4.

Evrokodovi su, generalno gledano, najkompleksniji tehnički standardi u svetu, koji su doneti u okviru zemalja Evropske unije, ali su ih prihvatile i skoro sve druge zemlje u Evropi, uključujući tu i Republiku Srbiju. Evrokodova ima 10 (EC0 do EC9) i u velikoj meri su međusobno povezani u jedinstvenu celinu, tako da je potrebno dosta truda i vremena da se postigne zadovoljavajući nivo znanja za njihovu efikasnu primenu.

Načelno, svi tehnički standardi samo su „donja granica“ zahteva u projektovanju i izvođenju konstrukcija i njima nisu rešeni svi problemi koji mogu da nastanu. Zato je značajno da se dobro razumeju osnovni principi i duh propisa, kako bi se lakše pronašlo rešenje i za probleme koji nisu obuhvaćen Evrokodovima.

Evrokod 8 se odnosi na projektovanje konstrukcija koje su izložene uticajima zemljotresa, što znači da se, u većoj ili manjoj meri, EC8 odnosi na sve građevinske kostrukcije.

Osnovni zahtevi koji su u EC8 usvojeni kao temeljni principi u projektovanju i izvođenju konstrukcija su zahtev da se u uslovima delovanja zemljotresa konstrukcije ne ruše, kao i zahtev da su oštećenja konstrukcija nastala tokom zemljotresa ograničena, što se proverava u okviru analiza graničnih stanja nosivosti (ULS), kao i graničnih stanja upotrebljivosti (SLS).

Evrokod 8: drugi deo

Cilj drugog dela kursa je da polaznicima prikaže nastavak Evrokoda 8: Proračun seizmički otpornih konstrukcija – Deo 1: Opšta pravila, seizmička dejstva i pravila za zgrade (EN 1998-1:2004, Part 1, odn, SPRS EN 1998-1:2015), poglavlja 5-10, koja se odnose na posebna pravila aseizmičkog projektovanja betonskih, čeličnih, spregnutih, drvenih i zidanih zgrada, kao i na kraći prikaz bazne izolacije.

Drugi deo Osnovnog kursa predstavlja celinu Evrokoda 8, Deo 1, koji se načelno odnosi na zgrade kao najrasprostranjenije građevinske objekte.

Postoji još pet delova Evrokoda 8 koji se odnose na seizmičke proračune različitih objekata: Deo 2 se odnosi na mostove, Deo 3 na procenu seizmičke nosivosti i na sanaciju postojećih zgrada, Deo 4 na seizmičku analizu silosa, rezervoara i cevovoda, Deo 5 je posvećen temeljima, potpornim konstrukcijama i geotehničkim aspektima, dok se Deo 6 odnosi na (samostojeće) stubove, na jarbole i na dimnjake.

Evrokod 8: treći deo

Cilj trećeg kursa je da polaznicima omogući bolje razumevanje i uvid u aseizmičko projektovanje i izvođenje građevinskih konstrukcija u skladu sa odredbama Evrokoda 8: Proračun seizmički otpornih konstrukcija – Deo 1: Opšta pravila, seizmička dejstva i pravila za zgrade (EN 1998-1:2004, Part 1, odn, SPRS EN 1998-1:2015), poglavlja 6 i 7: Posebna pravila za čelične i spregnute zgrade (čelik-beton).

Poglavlja 6 i 7 prikazuju zahteve koje čelične zgrade i spregnute konstrukcije zgrada (čelik-beton) moraju da ispune u seizmičkim uslovima, kao dodatak na odredbe sadržane u evrokodovima EC3 i EC4.

Primena TOWER softvera

Cilj ovog dela kursa je da polaznicima pruži uvid u formiranje računskih modela konstrukcija armiranobetonskih zgrada primenom programa TOWER kompanije Radimpex (verzija 8.4).

Interaktivno će se demonstrirati formiranje računskog modela, polazeći od crteža (dovoljno) realne zgrade, uz prikazivanje detalja koji se u programu često zaboravljaju. Posebni aspekti u detaljima oko formiranja računskih modela zgrada primenom TOWER-a odnose se na proračune uticaja zemljotresa u skladu sa Evrokodom 8. Pri tome se pre svega misli na opšti slučaj analize uticaja zemljotresa primenom multimodalne spektralne analiza na prostornim modelima zgrada.

Ravanski modeli zgrade, kao i seizmička analiza metodom bočnih sila, iako mogući sa stanovišta odredbi EC8 u određenim uslovima konfiguracije zgrada, u realnom proračunima zgrada nemaju mnogo smisla, imajući u vidu da je seizmički proračun samo deo ukupnog proračuna zgrade. Zgrada može da bude regularna i u osnovi i po visini, ipak je zbog analize gravitacionih uticaja uobičajeno i normalno da se formiraju 3D modeli, imajući u vidu postojeće alate kao što su TOWER, SAP2000, ETABS, Robot, AxisVM i slično.

Formiranje računskog modela i sam proračun su samo početak u ukupnoj analizi zgrade. Analiza dobijenih rezultata često je zahtevnija od samog formiranja modela. Zato će se detaljno prikazati ispitivanje i analiza dobijenih rezultata, posebno onih koji se odnose na seizmičke uticaje. Pri tome će se prikazati analize, provere i dimenzionisanja, u skladu sa zahtevima EC8, svih relevantnih AB nosećih elemenata: greda, stubova, zidova i tavanica.

Rezultat proračuna konstrukcije je odgovarajući izveštaj, tako da će se interaktivno prikazati i odgovarajući tekstuelni izveštaj, kao deo statičkog proračuna konstrukcije.

O predavaču:

Prof. dr Stanko Brčić, dipl. inž. građ. je redovni profesor u penziji Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a radio je i na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Paralelno sa nastavničkim i naučno-istraživačkim poslom bavio se projektovanjem praktično svih vrsta građevinskih konstrukcija: stambenih, poslovnih, industrijskih zgrada, pristaništa, dimnjaka, silosa, vodotornjeva, tornjeva i jarbola, temelja mašina.

Napisao je nekoliko udžbenika i monografija, objavio brojne radove u međunarodnim i domaćim stručnim časopisima i učestvovao na brojnim međunarodnim i domaćim konferencijama.

Dodatne informacije:

Cena programa za individualne prijave iznosi 2.500 dinara za Srbiju, odnosno 30 evra za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru.

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *