Dobro došli na OROOK blog: od inženjera, za inženjere!

FIDIC ugovori o građenju: crvena knjiga

NAZIV OBUKE: Upravljanje projektima u građevinarstvu – ugovori o građenju zasnovani na FIDIC uslovima ugovora
MESTO ODRŽAVANJA: po Vašem izboru
FORMAT: 4 video snimka predavanja od po 3 sata (ukupno 12 sati)
VREME: da preuzmete snimke predavanja, prijavite se do 28.05.2021.

Cilj kursa

Cilj obuke je unapređenje znanja i veština polaznika u oblasti upravljanja projektima u građevinarstvu, sa posebnim naglaskom na značaj ugovora o građenju, svrhe ugovora i posebno poznavanja FIDIC-ovih uslova ugovora.

Poznavanje ovih uslova veoma je značajno kako bi se obezbedila uspešna realizacija projekata i sprečila pojava problema koji se javljaju na građevinskim projektima koji se ugovaraju prema FIDIC-ovim uslovima ugovora.

Učesnici kursa: viši i srednji menadžment građevinskih preduzeća (iz oblasti upravljanja investicijama, projektovanja, izvođenja), kao i stručnjaci različitog profila angažovani i zainteresovani za oblast realizacije investicionih projekata u građevinarstvu.

Metod i način rada: izlaganje predavača po temama i praktične vežbe.

Nakon prijave i uplate, za edukaciju će polazniku biti obezbeđeni:

✔️ video materijal: snimci predavanja (4 snimka u trajanju od po 3 sata);
✔️ radni materijal u elektronskoj formi;
✔️ sertifikat o pohađanju kursa.

Struktura kursa

Prvi i drugi deo obuke

1.1 Definicija ugovora o građenju, bitni elementi ugovora, podele ugovora o građenju i moguće ugovorne strategije.

– Svrhe ugovora o građenju u sklopu realizacije investicionog projekta;
– Ugovor o građenju u okviru procesa ugovaranja i naročito u sklopu tenderske dokumentacije;
– Šta je to FIDIC?

2.1 Vrste FIDIC-ovih uslova ugovora koji se koriste u savremenoj građevinskoj praksi.

– Dokumenti koji čine ugovor po FIDIC-u i njihova hijerarhija;
– Vrste bankarskih garancija koje se javljaju kod DIFIC-ovih uslova ugovora;
– Kada se primenjuju FIDIC-ovi opšti uslovi ugovora za gradnju i koja je njihova struktura?
– Organizaciona šema sa učesnicima u realizaciji projekta kada se primenjuju FIDIC-ovi Uslovi ugovora za izgradnju.

Treći i četvrti deo obuke

3.1 Inženjer i njegove uloge po FIDIC-u.

– Osnovne obaveze naručioca (Employer) po FIDIC-u;
– Osnovne obaveze izvođača (Contractor) po FIDIC-u;
– Nominovani podizvođači i specifičnosti njihovog angažovanja;
– Način na koji se vrši komunikacija između učesnika;
– Određivanje vrednosti izvedenih radova po FIDIC-ovim opštim uslovima za izgradnju;
– Provizorni iznosi (Provisional Sums);
– Klizna skala u FIDIC-ovim opštim uslovima za izgradnju;
– Avans u FIDIC-ovim opštim uslovima za izgradnju;
– Naplata izvedenih radova po FIDIC-ovim opštim uslovima za izgradnju;
– Retencioni iznosi i svrha ovih iznosa;
– Bazni datum;
– Početak radova i u kom roku;
– Period za obaveštavanje o nedostacima;
– Potvrda o završetku svih obaveza po ugovoru (Performance Certificate);
– Postupak za potraživanja dodatnih plaćanja ili produžetak roka.

4.1 DAB (Odbor za rešavanje sporova) i njegova uloga.

– Šta je uloga DAB (Odbora za rešavanje sporova)?
– Faze za rešavanje spora, od nastanka do konačnog regulisanja spornog pitanja (prema FIDIC-ovim opštim uslovima za izgradnju);
– Problematika primene FIDIC-ovih opštih uslova za izgradnju u Srbiji i njihova (ne)usaglašenost sa domaćim zakonima i pravnim propisima;
– Konkretni primeri ugovora zaključenih po FIDIC-ovim opštim uslovima za izgradnju u Srbiji.

O predavačima:

Dr Igor Peško, mast.inž.građ. je vanredni profesor na Katedri za organizaciju, tehnologiju građenja i menadžment, Departmana za građevinarstvo i geodeziju, Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Od 2006. godine kao autor i koautor objavio je preko 90 naučnostručnih radova publikovanih kako na domaćim i međunarodnim skupovima u Srbiji i inostranstvu, tako i u domaćim i međunarodnim stručnim časopisima.

Dr Miloš Knežević, dipl. inž. građ. je redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Studije na Građevinskom fakultetu u Podgorici završio je 1992. godine. Magistrirao je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu 2001. godine, a doktorirao 2005. godine na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Dodatne informacije:

Cena programa za individualne prijave iznosi 5.000 dinara za Srbiju, odnosno 40 evra za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru.

Kompanije zainteresovane za učešće sa većim brojem zaposlenih mogu se javiti na sekulovicana69@gmail.com za informacije o ceni i pogodnostima za grupne prijave.

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *