Dobro došli na OROOK blog: od inženjera, za inženjere!

Digitalna transformacija upravljanja građevinskim projektima primenom BIM tehnologija

MESTO ODRŽAVANJA: po Vašem izboru
VREME: 17, 18, 24. i 25.06.2021. u periodu između 13h i 16h
PRIJAVE: prijavite se do 16.06.2021.

Poštovane koleginice i kolege,

Pozivamo Vas na učešće u četvorodnevnom edukativnom programu pod nazivom: Digitalna transformacija upravjanja građevinskim projektima primenom BIM tehnologije.

Ciljevi obuke

– Razumevanje prednosti naprednog upravljanja građevinskim projektima baziranog na pravovremeno dostupnim, preciznim podacima i ključnim pokazateljima projekta, primenom BIM metoda i tehnologije;
– Upoznavanje sa mogućnostima automatizacije i optimizacije tradicionalnih procesa planiranja i upravljanja građevinskim projektima primenom BIM metodologije i naprednih BIM alata;
– Sticanje znanja o važnim aspektima planiranja implementacije BIM tehnologije, značaju uređenih informacionih modela objekata i efektima BIM-a na komunikaciju i koordinaciju učesnika projekta, razmenu podataka i izradu preciznih analiza;
-Sticanje stručnih i praktičnih znanja o najčešćim primenama BIM-a na građevinskim projektima.oznavanje ovih uslova veoma je značajno kako bi se obezbedila uspešna realizacija projekata i sprečila pojava problema koji se javljaju na građevinskim projektima koji se ugovaraju prema FIDIC-ovim uslovima ugovora.

Učesnici kursa su  inženjeri svih profila i različitih uloga u okviru građevinskih projekata, angažovani i zainteresovani za oblast digitalizacije tradicionalnih procesa upravljanja realizacijom investicionih projekata u građevinarstvu, tokom svih faza životnog ciklusa projekta.

Metod i način rada podrazumevaju izlaganje predavača po temama, praktične vežbe i interaktivnu diskusiju predavača i učesnika. Kao predavači su angažovani renomirani profesori univerziteta sa velikim iskustvom u domenu konsaltinga, kao i predstavnici vodeće firme BEXEL.

Sadržaj kursa

Prvi dan

Značaj digitalne transformacije procesa upravljanja građevinskim projektima iz ugla uvida koji precizni podaci omogućavaju rukovodiocu projekta, odnosno problema koji mogu nastati usled neodgovarajuće komunikacije i saradnje učesnika projekta, nedovoljnog i nepreciznog planiranja realizacije projekata.

Biće objašnjeni motivi za digitalizaciju građevinarstva, zbog kojih je velika većina kompanija koje predvode sektor, kako na globalnom nivou tako i u regionu, usvojila BIM metodologiju, koja predstavlja centralno mesto digitalizacije građevinarstva. Biće objašnjeni i najvažniji aspekti BIM metodologije i tehnologije, i poseban akcenat stavljen na pravilno definisanje BIM zahteva za različite učesnike projekta i njihove međusobne odnose u cilju ostvarivanja planiranih BIM benefita.

Drugi dan

Drugog dana biće objašnjeni najvažniji pojmovi, dokumenti i međunarodni standardi. Objasniće se značaj openBIM pristupa i formata. Biće objašnjeno na koji način BIM metodologija prati Lean construction principe, i predstavljene najvažnije BIM analize u različitim fazama životnog ciklusa projekta, njihov značaj i benefiti. Diskutovaće se proces i značaj pravilnog planiranja BIM implementacije, i sadržaj BIM Execution Plan-a, odnosno sve što u njemu treba biti definisano i kako to utiče na dalji tok implementacije BIM-a na projektu.

Treći dan

Treći dan prikazaće najvažnije 3D BIM primene i analize, fokusirane na kvalitet BIM modela i projektne dokumentacije, kao i preciznih i jasnih količina radova koje su deo tenderskih paketa i procedura. Uvešće se najčešće primenjivane klasifikacije i strukture radova, i objašnjen pojam i značaj baza resursa i normativa za planiranje izvođenja radova, a predavanje će istaći i značaj internog praćenja produktivnosti resursa, kao i definisati pojam ciklograma i ciljeve analize dinamičkog plana njegovom primenom kao uvod u integrisano lokacijsko 4D/5D planiranje.

Četvrti dan

Četvrti dan edukacije predstaviće napredno 4D/5D vođenje projekata, kroz kreiranje 5D BIM baze pozicija radova, definisanje cena, resursa, formula, veza sa BIM elementima. Biće prikazana 4D/5D izrada dinamičkih planova, definisanje metodologija izgradnje i zoniranja projekta. Biće prikazana analiza dinamičkog plana primenom ciklograma i 5D analiza kao što su cash flow i analiza potreba za resursima, kao i kreiranje 4D/5D simulacija. Biće prikazano integrisano 4D/5D praćenje realizacije projekta, kroz unos progresa radova, analize planirano- izvedeno, analize zarađene vrednosti i praćenje ključnih pokazatelja projekta u okviru interaktivnih PowerBI izveštaja. Biće objašnjena priprema 6D BIM modela izvedenog stanja i njegova primena za planiranje održavanja objekata.

Struktura kursa

Predavači

  • Prof. dr Branislav Ivković, dipl. inž. građevinarstva, redovni profesor i osnivač katedre za Upravljanje projektima Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
  • Veljko Janjić, dipl. inž. elektrotehnike, osnivač i direktor kompanije Bexel Consulting, potpredsednik komiteta za BIM i digitalizaciju Evropskog udruženja inženjera konsultanata (EFCA) i predsednik udruženja BIM Srbija
  • Prof. dr Igor Peško, dipl. inž. građevinarstva, vanredni profesorFakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, predsednik Komisije za standardizaciju oblasti informacionog modeliranja objekata (BIM) u okviru Instituta za standardizaciju Srbije i član udruženja BIM Srbija
  • Prof. dr Miljan Mikić, dipl. inž. građevinarstva sa Univerziteta u Lidsu, osnivač i direktor kompanije OROOK i član udruženja BIM Srbija
  • Igor Osmokrović, master inž. građevinarstva, operativni direktor Bexel Consulting-a i član udruženja BIM Srbija
  • Aleksandar Ilić, master arhitekta, stariji BIM inženjer u kompaniji Bexel Consulting.

Dodatne informacije:

Cena programa za individualne prijave iznosi 12.000 dinara za Srbiju, odnosno 100 evra za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru.

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *